Rondom de privacy en bescherming van persoonsgegeven hanteert Postex de volgende policies.

Met al onze klanten sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Ook met al onze sub-verwerkers is er een verwerkersovereenkomst van toepassing.

Postex heeft regels vastgesteld voor gegevensbehoud en het hanteren van bewaartermijnen van persoonsgegevens.

Als Postex kunnen we niet om informatiebeveiliging heen. Informatiesystemen vormen immers het zenuwstelsel van onze organisatie en van de (keten)partners waarmee we zaken doen. Deze systemen kunnen alleen goed functioneren wanneer we de beveiliging ervan op orde hebben, dat wil zeggen: wanneer wij ervoor zorgen dat de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de informatie gewaarborgd is en blijft.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarin opgenomen de meldplicht datalekken, op grond waarvan organisaties die persoonsgegevens verwerken verplicht zijn om bepaalde datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) en in sommige gevallen ook aan de verantwoordelijke, degene die persoonsgegevens van een betrokkene verzameld. In onderstaande procedure is beschreven hoe Postex melding maakt aan de verantwoordelijke.

Download de Procedure Datalek hier.

Postex heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Postex, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging. De FG is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder registratienummer FG012236. Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Postex wordt gewaarborgd, stuur dan een e-mail naar servicedesk@postex.com.