Nieuwsartikel Banner

De corporatiesector heeft tal aan communicatiemogelijkheden tot haar beschikking. Daarbij wordt steeds vaker gekozen voor digitaal contact. Hoe balanceer je al deze opties voor optimale huurdertevredenheid en hoe speel je in op de communicatie van de toekomst? CorporatieGids.nl sprak erover met Jos Kuipers, Beau Waar (foto links) en Melanie van der Maarel (foto rechts), die samen verantwoordelijk zijn voor de campagnes en sales voor de woningcorporatiemarkt bij Postex. Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren in hoge snelheid hun communicatie gedigitaliseerd, begint Jos: “De gehele visie op communicatie is daardoor veranderd. Wij denken dat op dit moment de kracht ligt bij het vasthouden van het digitaliseren en de uitdagingen ligt bij het nóg verder automatiseren en robotiseren van taken.”

Digitale efficiency

Digitale communicatie zal steeds meer een primaire rol innemen door de toenemende efficiency bij woningcorporaties, vervolgt Melanie: “Digitaal is een effectief, meetbaar, servicegericht en efficiënt middel voor communicatie. Dit neemt niet weg dat het sociale aspect hierin nog van groot belang blijft en dat er voor vervolgacties verschillende kanalen gebruikt kunnen worden, zoals telefonisch of fysiek contact. We merken namelijk dat de menselijkheid in het contact met de huurders nog steeds erg belangrijk is. Het initiële contact kan digitaal zijn, maar het vervolgcontact persoonlijk. Bij Postex zien we dat de meest succesvolle klanten een mix gebruik van digitale en persoonlijke kanalen. Het uiteindelijke doel moet altijd zijn om het optimale bericht bij de huurder te krijgen.”

Verleiden

Het inzetten op digitale communicatie betekent niet dat je de huurder hierheen moet dwingen, legt Beau uit. “We zien namelijk heel veel succes wanneer een corporatie haar huurders probeert te verleiden om via digitale kanalen contact te zoeken. Door te laten zien dat ze op deze manier sneller en efficiënter geholpen kunnen worden, kun je hen over een drempel helpen. Daarnaast helpt het ook dat in andere sectoren digitale communicatie een enorme vlucht heeft genomen, zoals bij overheidsdiensten. Die ontwikkeling verlaagt ook de drempel voor digitalisering bij corporaties.”

Ondersteuning

Postex kan helpen bij het streven naar steeds meer digitale communicatie. Jos: “Naast het leveren van het Postex-platform voor het automatiseren van documentstromen, ondersteunen we corporaties door onze kennis te delen, met ze mee te denken én regelmatig contact te hebben. Daarnaast zien we dat corporaties elkaar ook kunnen helpen door ze met elkaar in contact te brengen. Wat bij één corporatie werkt, kan voor een andere ook goed werken. Samen werken we aan een sterke communicatievisie en toekomstplan, waarin we adviseren over het uitwisselen van data tussen verschillende systemen en de steeds verdere automatisering en robotisering van taken.”

Naadloze aansluiting

Om die manier van werken te ondersteunen, gaat Postex met steeds meer leveranciers de samenwerking aan. “Bij Postex zijn we altijd op zoek naar vooruitgang. De gestandaardiseerde koppelingen van ons systeem met verschillende ERP-leveranciers, klantportalen en webservices, maken het mogelijk om integraties en processen nog verder te automatiseren, te robotiseren en grote stappen te zetten in de digitale transformatie die voorheen buiten het bereik lagen. Door partnerships aan te gaan – zoals onlangs met Datarotonde – kunnen we blijven ontwikkelen. We merkten bijvoorbeeld dat er veel vraag was naar flexibele integratiemogelijkheden naast de beschikbare standaarden. De nieuwe integratiemogelijkheid met de Datarotonde is een mooie oplossing voor onze klanten die gebruikmaken van verschillende applicaties en systemen, en deze naadloos op elkaar willen laten aansluiten. We geloven dat de combinatie van Postex en Datarotonde corporaties kan helpen om nog betere resultaten neer te zetten op het gebied van digitale transformatie.”

Nieuwe oplossingen

De wens om steeds betere resultaten neer te zetten en om in te spelen op de maatschappelijke en technische ontwikkelingen, betekenen dat Postex nooit stil zal zitten, sluit Jos af: “We zijn altijd op zoek naar processen die beter en sneller kunnen. Momenteel zijn we concrete nieuwe oplossingen hiervoor aan het ontwikkelen, maar daar vertellen we later dit jaar meer over.”   Bron: CorporatieMedia

Postex voor woningcorporaties

Automatiseer de vitale communicatieprocessen slim en snel met Postex.