Kennisartikel Banner

De toegenomen digitalisering in de verzekeringsbranche brengt veel voordelen met zich mee, zoals efficiency en gebruikersgemak, maar ook risico’s en gevaar. Het plegen van fraude, zoals het vervalsen van digitale documenten of e-mails, komt steeds vaker voor en deze praktijken zijn steeds minder goed van echt te onderscheiden. Om het vertrouwen van consumenten te vergroten heeft de Europese Unie de eIDAS-verordening ingevoerd. Deze verordening richt zich op het standaardiseren van elektronische identificatie. Door deze processen te standaardiseren wordt er veiligheid en consistentie gecreëerd, waardoor consumenten erop kunnen vertrouwen dat de inhoud en afzender van digitale documenten rechtmatig zijn.

Wat is een eSeal?

Regelgeving rondom de eIDAS-verordening omvat ook het gebruik van een eSeal, ofwel elektronische zegel. Een elektronische zegel wordt beschreven als:

Gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die worden gebruikt om de oorsprong en integriteit daarvan te waarborgen.

Een eSeal is dus een digitale stempel die gebruikt wordt om de oorsprong en integriteit van het document waarop de zegel geplaatst is, te waarborgen. Er wordt als het ware een zegel geplaatst over het document, waardoor kan worden aangetoond dat de inhoud niet is aangetast. De eSeal wordt digitaal afgegeven door een wettelijke vertegenwoordiger van een organisatie.

Waarom waarmerken?

Een zegel is zinvol voor elektronische en geautomatiseerd uitgegeven documenten. De zegel op het uitgegeven digitale document dient als bewijs. De waarde van het waarmerken of sealen van documenten zit dan ook in de bewijswaarde. Een eSeal kan alleen gekoppeld worden aan een rechtspersoon, in tegenstelling tot de ondertekenaar van een document. Een ondertekenaar is gedefinieerd als een natuurlijk persoon en kan dus geen organisatie zijn. Een rechtspersoon kan geen handtekening zetten. Soms is het voldoende om een echtheidskenmerk uit te geven vanuit een organisatie, in plaats van een persoon. Dan is een eSeal gebruiken een uitkomst. Elk bedrijf dat in de Europese Unie digitale transacties realiseert, behoort te voldoen aan de eIDAS-verordening. Door een digitale seal is de ontvanger altijd zeker van de originaliteit van afkomst en de inhoud van het ontvangen document. Dit wekt vertrouwen en voorkomt onnodig papierwerk. Dankzij een samenwerking met Digidentity biedt Postex een integrale eSeal oplossing die voldoet aan de hoogst mogelijke internationale betrouwbaarheidseisen. Hiermee voldoet u volledig aan de Europese eIDAS-verordening. Volgens de wet staat een elektronische zegel gelijk aan een met de hand gezette bedrijfstempel. Nodig om de oorsprong en authenticiteit van uw bedrijfsdocumenten te waarborgen, nu verkrijgbaar via Postex.

Hoe werkt het?

Postex heeft een gevalideerde en afgestemde integratie met Digidentity gerealiseerd. Als bestaande Postex-gebruiker kunnen we deze dienstverlening dus eenvoudig toevoegen aan uw bestaande diensten. U hoeft alleen de wettelijke vertegenwoordiger te registreren en aan te geven welke documenten u gewaarmerkt wilt hebben. Het registreren van de wettelijke vertegenwoordiger vindt plaats bij onze partner, Digidentity. Postex regelt de rest. De kosten voor het sealen worden opgenomen in de maandelijkse afrekening met Postex. U ontvangt hiervoor geen extra facturen of abonnementen van andere partijen. Met de volledig digitale onboarding van Digidentity heeft u binnen enkele dagen een elektronische zegel voor uw bedrijf. In tegenstelling tot andere aanbieders verloopt de aanvraagprocedure geheel op afstand. Hiervoor is geen extra papierwerk of fysieke identificatie nodig. De technische koppeling tussen Digidentity en Postex zorgt ervoor dat de registratie van uw wettelijke vertegenwoordiger snel en eenvoudig verloopt. Na de registratie kunt u moeiteloos documenten uploaden, waarmerken en versturen binnen het Postex platform.

Voordelen

Door documenten digitaal te waarmerken via Postex bespaart u tijd en kosten. Voor de implementatie zijn slechts enkele dagen nodig en het aanmelden van de wettelijke vertegenwoordiger gebeurt volledig digitaal. Daarnaast creëert u een efficiënte, geautomatiseerde en digitale workflow, waarmee u voldoet aan de eisen van de eIDAS-verordening en 100% compliant bent. De eindklant ervaart een veilig communicatieproces waardoor de klantervaring wordt verbeterd. De koppeling met Digidentity maakt dat Postex uw documenten gemakkelijk kan waarmerken zonder in te leveren op gemak, veiligheid en betrouwbaarheid.

Implementatie

Postex zal de implementatie verzorgen, met ondersteuning van Digidentity. Het digitaal waarmerken kan binnen enkele dagen in uw Postex-omgeving geïmplementeerd worden, zodat u zo snel mogelijk compliant bent.

Waarmerken documenten zonder in te leveren op gemak, veiligheid en betrouwbaarheid.

Ook compliant uw polissen aanbieden?