Kennisartikel Banner

In de verzekeringsbranche wordt er al een aantal jaar hard gewerkt aan het verhogen van het vertrouwen van de eindklant en het verbeteren van klantervaringen. Uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat consumenten die de klantervaring positief hebben zien veranderen, dit baseren op verbeterde transparantie en meer duidelijkheid in de polisvoorwaarden. Het is voor verzekeraars dus belangrijk om de focus van hun dienstverlening te leggen op de begrijpelijkheid en eenvoud van producten en de communicatie naar klanten.

De communicatie en het beschikbaar stellen van de actuele polisvoorwaarden is een essentieel onderdeel in de dienstverlening van verzekeraars. De verzekeraar is namelijk verplicht om de verzekeringnemer de mogelijkheid te bieden de polisvoorwaarden in te zien, anders zijn deze niet geldig.

Het Postex-platform stelt de verzekeraar in staat om relaties automatisch een digitaal en actueel overzicht van de polisvoorwaarden aan te bieden. De online polisvoorwaarden kunnen door eindgebruikers eenvoudig worden geraadpleegd. Op deze manier is het altijd helder welke polisvoorwaarden van toepassing zijn op de verstrekte polis en heeft de verzekeringsnemer deze altijd bij de hand. Bij iedere prolongatie of mutatie wordt de eindklant aan de hand van zijn of haar voorkeur, digitaal of fysiek, geattendeerd op de actuele polisvoorwaarden. De persoonlijke set voorwaarden zijn altijd digitaal in te zien. Dit biedt duidelijkheid en creëert betrokkenheid.

Het Postex-platform biedt met deze functionaliteit ook duidelijkheid voor de verzekeraar. Het feit dat de polisvoorwaarden ter hand zijn gesteld, dient ook overlegd te kunnen worden. Door middel van standaard rapporten genereert ons platform automatisch bewijsrapportages, waarin een overzicht raadpleegbaar is van het moment wanneer de polisvoorwaarden zijn aangeboden als individueel gewaarmerkt set, tot het tijdstip wanneer deze zijn geraadpleegd door de eindklant. Dit inzicht is waardevolle informatie voor veel van onze klanten.

Kortom, de actuele online polisvoorwaarden die via het Postex-platform verstrekt worden zijn van waarde voor zowel de verzekeringnemer als de verzekeraar. Door middel van deze functionaliteit is het duidelijk welke voorwaarden van toepassing zijn en is de terhandstelling van de juiste voorwaarden functioneel en juridisch geborgd.

Postex voor woningcorporaties

Automatiseer de vitale communicatieprocessen slim en snel met Postex.