Privacy en voorwaarden

Op al onze producten en diensten gelden de Nederland ICT Voorwaarden.
Klik op de link hieronder voor meer informatie over de voorwaarden.

Nederland ICT Voorwaarden (pdf)


Meldplicht datalekken

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarin opgenomen de meldplicht datalekken, op grond waarvan organisaties die persoonsgegevens verwerken verplicht zijn om bepaalde datalekken te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) en in sommige gevallen ook aan de verantwoordelijke, degene die persoonsgegevens van een betrokkene verzameld. In onderstaande procedure is beschreven hoe Postex melding maakt aan de verantwoordelijke.

Procedure Datalek (pdf)

Het lijkt erop dat u een niet ondersteunde browser gebruikt

Postex werkt in de meest gangbare browsers.
In de praktijk betekent dit een actuele versie van Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome of Safari.
Update uw browser of neem contact op met uw systeembeheerder.