terug

Postex genomineerd voor NVGA AM Innovatieprijs 2018

De nominatie van Postex voor de NVGA AM Innovatieprijs 2018 heeft betrekking op de intermediairmodule. Deze module is recent ontwikkeld in co-creatie met diverse klanten en levert een bijdrage aan de informatievoorziening richting adviseurs.

Hiermee biedt Postex een alternatief voor handmatige poststromen naar adviseurs. Daarnaast geeft deze nieuwe functionaliteit adviseurs een inzage- en controlefunctie voor post die namens de adviseur verzonden wordt naar verzekeringnemers. De module draagt bij aan het zogenaamde ‘vier-ogen-principe’. Gebruikers kunnen hiermee de volgende stap zetten qua optimalisering van interne werkprocessen en kostenbesparing realiseren. Tevens wordt hiermee de dienstverlening van serviceproviders richting aangesloten adviseurs uitgebreid en verstevigd.

De uitreiking van de NVGA AM Innovatieprijs vindt plaats tijdens het NVGA-congres op woensdag 18 april 2018 in de Werkspoorkathedraal in Utrecht. Voor meer informatie zie onderstaande links:

  


 

NVGA AM Innovatieprijs 2018


Actueel

Het lijkt erop dat u een niet ondersteunde browser gebruikt

Postex werkt in de meest gangbare browsers.
In de praktijk betekent dit een actuele versie van Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome of Safari.
Update uw browser of neem contact op met uw systeembeheerder.