Digitaliseer, communiceer op maat en faciliteer optimale (betaal)actie en selfservice mogelijkheden

Online archief verzonden berichten

Altijd inzicht in de actuele status van te verzenden en verzonden berichten, uitwisselbaar met branchesystemen.

Inzicht en betaalratio’s

Raadpleeg de data voor een high level view van de belangrijkste metrics.

Retourverwerking

Automatische retourafhandeling voor berichten die niet zijn afgeleverd, zowel voor de Berichtenbox, per e-mail als per post.

Volgen van digitaliseringsratio’s

Realtime inzicht in de communicatievoorkeuren van uw klant. O.a het bereik van MijnOverheid.

Postex voor de overheidsinstanties

Softwareapplicaties & Partners

Postex verwerkt, in samenwerking met haar implementatiepartners, output vanuit diverse softwareapplicaties:

  • Zaaksysteem
  • Zaaksysteem
  • Zaaksysteem

Postex zien werken?

Vraag nu een demo aan.

Bent u benieuwd hoe waardevol Postex kan zijn voor uw overheidsorganisatie?

Neem dan snel contact op met Postex voor een vrijblijvende demonstratie.

Het lijkt erop dat u een niet ondersteunde browser gebruikt

Postex werkt in de meest gangbare browsers.
In de praktijk betekent dit een actuele versie van Internet Explorer, Edge, Firefox, Chrome of Safari.
Update uw browser of neem contact op met uw systeembeheerder.