Kennisartikel Banner

Met onze software voor de zakelijke dienstverlening maakt u gebruik van praktijkervaringen in de finance branche voor een succesvolle transitie naar digitaal. Postex voorziet in optimaal afgestemde campagnemogelijkheden; allemaal samengebracht binnen één centrale verzendomgeving.

Binnen deze verzendomgeving beschikt u over actuele en gevalideerde communicatievoorkeuren van uw klanten. Door klantdata met Postex te valideren en te verrijken kunt u gepersonaliseerde berichten op het juiste moment via het juiste communicatiekanaal versturen. Hierdoor lezen klanten eerder uw correspondentie en betalen ze sneller.

Naast het verzenden van berichten biedt Postex complementaire en integrale services  aan die de klantreis verbeteren:

Online polisvoorwaarden

Het Postex-platform stelt de verzekeraar in staat om relaties automatisch een digitaal en actueel overzicht van de polisvoorwaarden aan te bieden. Verzekeraars zijn verplicht om de polisvoorwaarden ter hand te stellen, anders zijn deze niet geldig. De online polisvoorwaarden kunnen via Postex door eindgebruikers eenvoudig worden geraadpleegd. Op deze manier is het altijd helder welke polisvoorwaarden van toepassing zijn op de verstrekte polis en heeft de verzekeringnemer deze altijd bij de hand.

Intermediairsmodule

Voor intermediairs is er binnen het Postex-Platform zakelijke software gecreëerd om documenten zowel voor als na verzending digitaal in te zien. Binnen een bepaalde tijd kan de adviseur documenten in de omgeving afwijzen met opgave van reden.

Digitaal verzekeringsbewijs

Het is mogelijk het digitaal verzekerings- bewijs in PDF-formaat aan te bieden om eenvoudig aan te kunnen tonen dat het voertuig verzekerd is. Ook is het mogelijk een digitale pkpass aan te bieden die door klanten eenvoudig kan worden toegevoegd aan een Wallet-app op de mobiele telefoon. Op deze manier is het verzekeringsbewijs altijd bij de hand.

Digitaal waarmerken

Digitaal waarmerken is waardevol en vereist om de originele staat van een document, zoals polisbladen, te waarborgen. Er wordt als het ware een zegel geplaatst over het document, waardoor kan worden aangetoond dat de inhoud niet is aangetast.

Integraties

Alle functionaliteiten kunt u apart afnemen en direct ontsluiten vanuit uw gebruikte zakelijke software. Postex heeft verschillende standaard integraties met zakelijke software, zoals ANVA, CCS en DIAS. Ook zonder standaard integratie koppelt u makkelijk en veilig via onze API.

Ook in verbinding staan met Postex?

Bekijk al onze partners en integratiemogelijkheden