Kennisartikel Banner

Wat is data management? 

Data management omvat het kwalitatief up-to-date houden en verwerken van gegevens op verschillende niveaus. Een voorbeeld hiervan is het bijhouden van adressen van huurders. Wanneer een huurder verhuist binnen een wooncomplex en zijn nieuwe adres doorgeeft aan de woningcorporatie, moet dit adres aangepast worden in onder andere het ERP-systeem CRM-systeem, huurdersportaal en communicatiesysteem. Het is van belang dat de adreswijziging daadwerkelijk op al de verschillende plekken aangepast wordt, zodat er geen inconsistentie ontstaat. Door middel van data management worden gegevens dus geactualiseerd en gestructureerd. 

In verbinding met elkaar 

Bij voorkeur staan alle systemen met elkaar in verbinding en wordt de data tegelijk op verschillende plekken aangepast. Wanneer het Postex-platform is gekoppeld aan een standaard integratie staat de data in directe verbinding met Postex. Zo kan bijvoorbeeld het adresboek automatisch gesynchroniseerd worden vanuit het ERP-systeem. Ook de communicatievoorkeur van de huurder wordt hierin meegenomen. Wanneer een huurder aangeeft bij de woningcorporatie documenten liever digitaal te willen ontvangen in plaats van fysiek, wordt dat automatisch opgeslagen in Postex. Op deze manier is er één bronsysteem dat de basis is voor alle gegevens, waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd. 

Ook in verbinding staan met Postex?

Bekijk al onze partners en integratiemogelijkheden